Główną funkcją układu wydechowego jest usuwanie spalin nagromadzonych w procesie spalania paliwa. Wpływa on także na zmniejszenie zanieczyszczeń oraz emisji ciepła, a dodatkowo przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.


Kiedy konieczne jest zgłoszenie się do konsultacji?

Sygnałem nieprawidłowości w działaniu układu wydechowego może być z pewnością niepokojący zapach i dźwięk. Symptomy te mogą świadczyć m.in. o nieszczelnościach w układzie wydechowym, a tym samym o nieprawidłowej emisji spalin przyczyniającej się do zanieczyszczenie powietrza.


W przypadku awarii oferujemy m.in. wymianę następujących elementów:

  • tłumików
  • katalizatorów
  • elementów elastycznych

Czy wiesz, że…

Na układ wydechowy mocowany pod podwoziem pojazdu składają się elementy o długości ok. 3 metrów.